قوانین

-          نرخ مبادله ارز بر اساس نرخ اعلام شده در وب سایت صرافی ثانیه یا نرخی توافقی با مشتری در روز معامله است.

-          ارسال حواله منوط به انجام هماهنگی های لازم با کارکنان رسمی شرکت صرافی ثانیه می باشد. واریز وجه به تنهایی به منزله انجام قطعی حواله و تعهد ارسال وجه نمی باشد.

-          حواله پول، تنها پس از "دریافت قطعی" مبلغ توافقی در حساب(های) صرافی ثانیه یا تحویل اسکناس معادل صورت می گیرد.

-          نرخ توافقی حواله، با ارسال رسیدِ قطعی، ثابت می گردد و تا مدت زمان معقول دریافت پول در حساب صرافی ثانیه ثابت می ماند.

          رسید قطعی: رسید دارای پرفراژ بانک. رسیدی که ارسال قطعی پول را نشان دهد و تضمین بر دریافت پول در حساب صرافی ثانیه در همان روز کاری باشد.

           مدت زمان معقول دریافت پول: در حال حاضر، مدت زمان معقول دریافت پول در حساب های ایران، ساعت 3:45 بعد از ظهر همان روز کاری به وقت تهران است. در صورتی که پول در این مدت وصول نشود، حواله به نرخ جدید (زمان دریافت پول در حساب) محاسبه و انجام می گردد.

-          کلیه اطلاعات مشتری محترم به صورت محرمانه نزد شرکت صرافی ثانیه باقی می ماند.

-          ارسال کلیه حواله ها بر اساس شرایط مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا، رابط و مقصد حواله (به طور خاص، ایران و استرالیا) می باشد.

-          بدیهی است دریافت حواله در مقصد، منوط به ارائه اطلاعات درست و کامل توسط مشتری محترم است. در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح، مسوولیتی متوجه شرکت صرافی ثانیه نمی باشد.

-          با توجه به قوانین ضد تروریسم و ضد پول شویی کشور استرالیا، شرکت صرافی ثانیه مجاز است در صورت مشاهده موارد مشکوک ارسال حواله را در هر مرحله از کار متوقف نماید.

-          لطفا دقت کنید حساب های صرافی در طول زمان در تغییر هستند. حتما پیش از هر گونه واریزی به حساب های صرافی، نمایندگان صرافی را در جریان بگذارید.

-          در صورت انصراف مشتری محترم از ارسال حواله:

1.       چنان چه حواله ارسال شده باشد، بازگشت پول منوط به ارسال حواله مجدد با نرخ (بازگشت) روز می باشد.

2.       چنان چه حواله ارسال نشده باشد:

-          مبالغ 10000 دلار و کمتر، با کسر 30 دلار کارمزد به حساب مشتری محترم بازگردانده یا به صورت نقدی خدمت مشتری محترم تحویل می شود.

-          مبالغ بالای 10000 دلار، تصمیم بازگشت یا عدم بازگشت و شرایط آن به عهده شرکت صرافی ثانیه خواهد بود.

-          بیش از 99 در صد حواله های شرکت صرافی ثانیه، در همان روز کاری به حساب مشتری واریز می گردد. با این حال، با توجه به امکان ایجاد شرایط خاص، شرکت صرافی ثانیه متعد می شود حواله های تایید شده را طی مدت حداکثر سه روز کاری به حساب مقصد واریز نماید.

-          در صورت مسدود شدن پول در هر یک از بانکهای طرفین، مسولیتی متوجه شرکت صرافی ثانیه نمی باشد.

-          پی گیری و تعقیب حواله ی ارسال شده تنها تا 7 روز پس از ارسال حواله میسر می باشد. بنابراین مشتری محترم موظف است در صورت عدم دریافت حواله  پس از سه روز کاری، صرافی ثانیه را از عدم دریافت پول مطلع نماید.

-          در صورت تفاوت نرخ ارز در زمان توافق با زمان دریافت وجه (به صورت نقدی یا دریافت "قطعی" در حساب صرافی ثانیه)، تعیین نرخ نهایی تبدیل برای آن حواله بر عهده شرکت صرافی ثانیه می باشد.

-          صرافی ثانیه، غیر از شعب ذکر شده بر روی وبسایت یا شماره حساب های تایید شده به صورت کتبی شعب یا شماره حساب های دیگری ندارد.